Hướng dẫn cập nhật của CDC Hoa Kỳ về cách ly khi tiếp xúc với người mắc COVID-19 vvà Cô lập khi bị COVID-19

 1,719 Lượt xem,  10 Hôm nay

Cách ly

 Nếu quý vị đã bị phơi nhiễm

Quý vị cách ly và giữ khoảng cách với những người khác khi đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.


Nếu quý vị bị bệnh hoặc có kết quả dương tính

Cô lập khi quý vị bị bệnh hoặc khi quý vị mắc COVID-19, dù quý vị không có triệu chứng.

Khi nào cần ở nhà

Tính toán thời gian cách ly

Ngày quý vị bị phơi nhiễm được xem là ngày 0. Ngày 1 là ngày trọn vẹn đầu tiên sau lần tiếp xúc gần nhất của quý vị với người mắc COVID-19. Hãy ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác trong ít nhất 5 ngày. Tìm hiểu tại sao CDC đã cập nhật hướng dẫn cho người dân nói chung.

NẾU QUÝ VỊ
Đã phơi nhiễm với COVID-19 và CHƯA tiêm chủng COVID-19 đúng hạn

Cách ly trong ít nhất 5 ngày

Ở nhà
Ở nhà và cách ly ít nhất đủ 5 ngày trọn vẹn.

Đeo khẩu trang ôm khít nếu phải ở gần người khác trong nhà mình.

Không đi du lịch.

Đi xét nghiệm
Ngay cả khi không hình thành triệu chứng, hãy xét nghiệm ít nhất 5 ngày sau lần tiếp xúc gần gần nhất với người mắc COVID-19.

Sau khi cách ly

Theo dõi các triệu chứng
Theo dõi triệu chứng cho đến 10 ngày sau lần cuối tiếp xúc với người mắc COVID-19.

Tránh đi lại
Tốt nhất là nên tránh đi du lịch cho đến hết 10 ngày kể từ sau lần cuối cùng quý vị tiếp xúc với người mắc COVID-19.

Nếu quý vị hình thành triệu chứng
Tự cô lập ngay và xét nghiệm. Tiếp tục ở nhà cho đến khi biết kết quả. Đeo khẩu trang ôm khít khi ở gần người khác.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho đến ngày 10

Đeo khẩu trang
Đeo khẩu trang ôm khít đủ 10 ngày trọn vẹn vào bất cứ lúc nào ở gần người khác trong nhà hoặc ở nơi công cộng. Không đến những nơi quý vị không thể đeo khẩu trang.

Nếu quý vị phải đi du lịch trong những ngày 6-10, cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

Tránh ở gần những người có nguy cơ cao

NẾU QUÝ VỊ
Đã phơi nhiễm với COVID-19 và đã chích ngừa đầy đủ phòng COVID-19

Không cách ly
Quý vị không cần phải ở nhà nếu không hình thành triệu chứng.

Đi xét nghiệm
Ngay cả khi không hình thành triệu chứng, hãy xét nghiệm ít nhất 5 ngày sau lần tiếp xúc gần gần nhất với người mắc COVID-19.

Theo dõi các triệu chứng
Theo dõi triệu chứng cho đến 10 ngày sau lần cuối tiếp xúc với người mắc COVID-19.

Nếu quý vị hình thành triệu chứng
Tự cô lập ngay và xét nghiệm. Tiếp tục ở nhà cho đến khi biết kết quả. Đeo khẩu trang ôm khít khi ở gần người khác.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho đến ngày 10

Đeo khẩu trang
Đeo khẩu trang ôm khít đủ 10 ngày trọn vẹn vào bất cứ lúc nào ở gần người khác trong nhà hoặc ở nơi công cộng. Không đến những nơi quý vị không thể đeo khẩu trang.

Hãy áp dụng các biện pháp phòng ngừa khi đi du lịch

Tránh ở gần những người có nguy cơ cao

NẾU QUÝ VỊ
đã phơi nhiễm với COVID-19 và và được xác nhận nhiễm COVID-19 trong vòng 90 ngày qua (quý vị đã xét nghiệm dương tính bằng xét nghiệm vi-rút)

Không cách ly
Quý vị không cần phải ở nhà nếu không hình thành triệu chứng.

Theo dõi các triệu chứng
Theo dõi triệu chứng cho đến 10 ngày sau lần cuối tiếp xúc với người mắc COVID-19.

 Nếu quý vị hình thành triệu chứng
Tự cô lập ngay và xét nghiệm. Tiếp tục ở nhà cho đến khi biết kết quả. Đeo khẩu trang ôm khít khi ở gần người khác.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho đến ngày 10

Đeo khẩu trang
Đeo khẩu trang ôm khít đủ 10 ngày trọn vẹn vào bất cứ lúc nào ở gần người khác trong nhà hoặc ở nơi công cộng. Không đến những nơi quý vị không thể đeo khẩu trang.

Hãy áp dụng các biện pháp phòng ngừa khi đi du lịch

Tránh ở gần những người có nguy cơ cao

Tính toán thời gian cô lập

Ngày 0 là ngày đầu tiên xuất hiện triệu chứng hay có kết quả xét nghiệm vi-rút dương tính. Ngày 1 là trọn một ngày đầu tiên sau khi quý vị hình thành triệu chứng hoặc lấy mẫu xét nghiệm. Nếu quý vị mắc COVID-19 hoặc có triệu chứng, hãy tự cô lập trong ít nhất 5 ngày.

NẾU QUÝ VỊ
Có kết quả dương tính với COVID-19 hoặc có triệu chứng, bất kể trạng thái tiêm chủng

Ở nhà trong ít nhất 5 ngày
Ở nhà trong 5 ngày và tự cô lập với những người khác trong nhà mình.

Đeo khẩu trang ôm khít nếu phải ở gần người khác trong nhà mình.

Không đi du lịch.

Kết thúc cô lập nếu có triệu chứng
Kết thúc cô lập sau 5 ngày trọn vẹn nếu quý vị không bị sốt trong 24 giờ mà không dùng thuốc hạ sốt và các triệu chứng đang cải thiện.

Kết thúc cô lập nếu quý vị KHÔNG có triệu chứng
Kết thúc cô lập sau ít nhất 5 ngày trọn vẹn sau khi có kết quả dương tính.

Nếu quý vị đã mắc bệnh nghiêm trọng với COVID-19 hoặc bị suy giảm miễn dịch
Quý vị nên tự cô lập trong ít nhất 10 ngày. Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi kết thúc cô lập.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho đến ngày 10

Đeo khẩu trang 
Đeo khẩu trang ôm khít đủ 10 ngày trọn vẹn vào bất cứ lúc nào ở gần người khác trong nhà hoặc ở nơi công cộng. Không đến những nơi quý vị không thể đeo khẩu trang.

Không đi du lịch
Không đi du lịch trong vòng trọn 10 ngày kể từ ngày quý vị xuất hiện các triệu chứng hoặc ngày xét nghiệm dương tính trong trường hợp không có triệu chứng.

Tránh ở gần những người có nguy cơ cao

ĐỊNH NGHĨA

Phơi nhiễm

Tiếp xúc với người bị nhiễm SARS-CoV-2, vi-rút gây COVID-19, làm tăng khả năng lây nhiễm vi-rút.

Tiếp Xúc Gần

Người tiếp xúc gần là người ở cách chưa đến 6 feet với người bị lây nhiễm (chẩn đoán lâm sàng hoặc đã được phòng thí nghiệm xác nhận) trong tổng cộng 15 phút trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ. Ví dụ, ba lần phơi nhiễm, mỗi lần 5 phút, được tính là tổng cộng 15 phút. Những người tiếp xúc với người mắc COVID-19 sau khi họ hoàn thành ít nhất 5 ngày cách ly không được coi là tiếp xúc gần.

Cách ly

Cách ly là chiến lược ngăn chặn lây truyền COVID-19 bằng cách đảm bảo những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 không tiếp xúc với người khác.

Những đối tượng nào không cần cách ly?

Nếu quý vị đã tiếp xúc gần với một người nào đó mắc COVID -19 và quý vị thuộc một trong các nhóm sau, thì không cần phải cách ly.

 • Quý vị đã chích ngừa đầy đủ với vắc-xin ngừa COVID-19.
 • Nếu quý vị đã được xác nhận mắc COVID-19 trong vòng 90 ngày qua (nghĩa là quý vị xét nghiệm dương tính bằng xét nghiệm vi-rút).

Quý vị nên đeo khẩu trang ôm khít khi ở gần người khác trong 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần nhất với người mắc COVID-19 (ngày tiếp xúc gần nhất được coi là ngày 0). Xét nghiệm ít nhất 5 ngày sau lần cuối cùng quý vị tiếp xúc với người mắc COVID-19. Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc xuất hiện các triệu chứng của COVID-19, hãy cô lập khỏi những người khác và tuân theo các khuyến nghị trong phần Cô Lập bên dưới. Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm vi-rút dương tính với COVID-19 trong 90 ngày trước rồi phục hồi và vẫn không có các triệu chứng của COVID-19, thì quý vị không cần phải cách ly hay xét nghiệm sau khi tiếp xúc gần. Quý vị nên đeo khẩu trang ôm khít khi ở gần người khác trong 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần nhất với người mắc COVID-19 (ngày tiếp xúc gần nhất được coi là ngày 0).

Đối tượng nào nên cách ly?

Nếu có tiếp xúc gần với một người nào đó mắc COVID-19, quý vị nên cách ly nếu chưa ở trạng thái chích ngừa đầy đủ với vắc-xin ngừa COVID-19. Điều này bao gồm cả người chưa được tiêm chủng.

Cần làm gì để cách ly

 • Hãy ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác trong ít nhất 5 ngày (từ ngày 0 đến ngày 5) sau lần tiếp xúc cuối cùng với người mắc COVID-19. Ngày tiếp xúc được coi là ngày 0. Nếu có thể, hãy đeo khẩu trang vừa vặn khi ở nhà cùng người khác, nếu được.
 • Trong 10 ngày sau lần gần nhất quý vị tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, hãy theo dõi tình hình sốt (100,4◦F trở lên), ho, hụt hơi hoặc các triệu chứng khác của COVID-19.
 • Nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng, hãy xét nghiệm ngay và cô lập cho đến khi quý vị nhận được kết quả xét nghiệm. Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, hãy tuân theo khuyến nghị cô lập.
 • Nếu quý vị không có triệu chứng, hãy xét nghiệm ít nhất 5 ngày sau lần cuối cùng quý vị tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.
  • Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm âm tính, quý vị có thể ra khỏi nhà nhưng vẫn cần đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần người khác và khu vực công cộng cho đến khi được 10 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất với người mắc COVID-19.
  • Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính, quý vị nên cô lập ít nhất 5 ngày tính từ ngày có kết quả dương tính (nếu quý vị không có các triệu chứng). Nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng của COVID-19, hãy cô lập ít nhất 5 ngày kể từ ngày đầu tiên có các triệu chứng (ngày bắt đầu có triệu chứng là ngày thứ 0). Tuân theo các khuyến nghị trong phần cô lập dưới đây.
  • Nếu quý vị không thể đi xét nghiệm trong 5 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất với người mắc COVID-19, quý vị có thể ra khỏi nhà sau ngày thứ 5 nếu không có các triệu chứng của COVID-19 trong suốt 5 ngày. Đeo khẩu trang vừa vặn khi quý vị ở gần người khác trong nhà và khu vực công cộng trong 10 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất.
  • Tránh những người bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao, cũng như các cơ sở điều dưỡng và môi trường nguy cơ cao khác, cho đến khi đạt đủ ít nhất 10 ngày.
 • Nếu có thể, hãy tránh xa những người quý vị sống cùng, đặc biệt là những người có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh nặng do COVID-19, cũng như những người bên ngoài nhà quý vị trong suốt 10 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất với người mắc COVID-19.
 • Nếu không thể cách ly, quý vị nên đeo khẩu trang ôm khít trong 10 ngày khi ở gần người khác tại nhà và ở nơi công cộng.
 • Nếu không thể đeo khẩu trang khi ở cạnh những người khác, quý vị nên tiếp tục cách ly trong 10 ngày. Tránh những người bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao, cũng như các cơ sở điều dưỡng và môi trường nguy cơ cao khác, cho đến khi đạt đủ ít nhất 10 ngày.
 • Xem thêm thông tin về du lịch.
 • Không đi đến những nơi không thể đeo khẩu trang, chẳng hạn như nhà hàng và một số phòng tập thể dục và tránh ăn uống khi ở cạnh người khác ở nhà và tại cơ quan cho đến khi kết thúc 10 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất với người mắc COVID-19.

Sau khi cách ly

 • Theo dõi các triệu chứng trong 10 ngày sau lần tiếp xúc gần nhất với người mắc COVID-19.
 • Nếu quý vị có các triệu chứng, hãy cô lập ngay lập tức và xét nghiệm.

Cách ly tại những môi trường tập trung có nguy cơ cao

Ở một số nơi tập trung đông người có nguy cơ lây truyền thứ cấp cao (chẳng hạn như cơ sở cải huấn và trại giam, nơi trú ẩn cho người vô gia cư hoặc tàu biển), CDC khuyến nghị mọi người nên cách ly 10 ngày, bất kể tình trạng chủng ngừa và mũi tiêm nhắc lại như thế nào. Trong giai đoạn thiếu hụt nhân sự trầm trọng, các cơ sở có thể xem xét rút ngắn thời gian cách ly cho nhân viên để đảm bảo duy trì hoạt động liên tục. Các quyết định rút ngắn thời gian cách ly ở những cơ sở này nên được đưa ra với sự tham vấn của sở y tế tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc lãnh thổ, đồng thời cần cân nhắc đến bối cảnh và đặc điểm cơ sở. Hướng dẫn cụ thể cho từng loại cơ sở của CDC cung cấp các khuyến nghị bổ sung cho các cơ sở này.

Cô lập

Cần cô lập để tách biệt những người được xác nhận hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 với những người không mắc COVID-19. Những người đang cách ly nên ở nhà cho đến khi an toàn để họ có thể ở gần người khác. Khi ở nhà, bất kỳ người nào bị bệnh hoặc bị lây nhiễm nên tách biệt cách xa người khác hoặc đeo khẩu trang vừa vặn khi cần ở gần người khác. Những người cô lập nên ở trong “phòng bệnh” hoặc khu vực cụ thể và sử dụng phòng vệ sinh riêng nếu có. Tất cả những người được giả định hoặc xác nhận mắc COVID-19 thì nên ở nhà và cô lập với những người khác trong ít nhất 5 ngày trọn vẹn (ngày 0 là ngày đầu tiên có triệu chứng hoặc ngày có kết quả xét nghiệm virus dương tính đối với những người không có triệu chứng). Họ phải đeo khẩu trang khi ở gần người khác lúc ở nhà và nơi công cộng trong 5 ngày nữa. Những người đã xác nhận nhiễm COVID-19 hoặc cho thấy các triệu chứng bệnh COVID-19 cần được cô lập bất kể tình trạng chủng ngừa là như thế nào. Những người này bao gồm:

 • Những người có kết quả xét nghiệm vi-rút dương tính với COVID-19, bất kể họ có triệu chứng hay không.
 • Những người có các triệu chứng của COVID-19, bao gồm cả người đang chờ kết quả xét nghiệm hoặc chưa được xét nghiệm. Những người có các triệu chứng bệnh nên cô lập ngay cả khi họ chưa biết liệu họ có tiếp xúc với người mắc COVID-19 không.

Cần làm gì để cô lập

 • Theo dõi các triệu chứng của quý vị. Nếu quý vị có dấu hiệu cảnh báo cấp cứu (bao gồm khó thở), hãy tìm kiếm chăm sóc y tế cấp cứu ngay lập tức.
 • Ở phòng riêng cách biệt với các thành viên khác trong nhà, nếu có thể.
 • Dùng phòng vệ sinh riêng, nếu có thể.
 • Thực hiện các bước để cải thiện thông gió tại nhà, nếu có thể.
 • Tránh tiếp xúc với các thành viên khác trong nhà và thú cưng.
 • Không dùng chung vật dụng cá nhân như tách, khăn và các đồ dùng ăn uống.
 • Đeo khẩu trang vừa vặn nếu quý vị ở gần người khác.

Tìm hiểu về việc cần làm khi bị bệnh và cách thông báo cho những người từng tiếp xúc với quý vị.

Kết thúc cô lập đối với những người mắc COVID-19 và có các triệu chứng

Nếu quý vị mắc COVID-19 và có các triệu chứng thì cần cô lập ít nhất 5 ngày. Để tính giai đoạn cô lập 5 ngày, ngày 0 sẽ là ngày đầu tiên quý vị phát triệu chứng. Ngày 1 là trọn một ngày đầu tiên sau khi quý vị thấy bộc lộ các triệu chứng. Qúy vị có thể phải cô lập sau 5 ngày trọn vẹn.

 • Quý vị có thể kết thúc cô lập sau 5 ngày trọn vẹn nếu không bị sốt trong 24 giờ mà không dùng thuốc hạ sốt và các triệu chứng dần thuyên giảm (Có thể vẫn bị mất vị giác và khứu giác trong nhiều tuần hoặc vài tháng sau khi hồi phục và không ảnh hưởng tới việc kết thúc cô lập).
 • Quý vị vẫn cần đeo khẩu trang vừa vặn khi tiếp xúc với người khác tại nhà và nơi công cộng trong 5 ngày nữa (từ ngày 6 đến ngày 10) sau khi kết thúc giai đoạn cô lập 5 ngày. Nếu không thể đeo khẩu trang khi ở cạnh những người khác, quý vị nên tiếp tục cô lập trong 10 ngày trọn vẹn. Tránh những người bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao, cũng như các cơ sở điều dưỡng và môi trường nguy cơ cao khác, cho đến khi đạt đủ ít nhất 10 ngày.
 • Nếu quý vị vẫn bị sốt hoặc các triệu chứng khác vẫn chưa thuyên giảm sau 5 ngày cô lập, quý vị phải chờ và chỉ kết thúc cách ly cho đến khi không sốt trong 24 giờ mà không cần dùng đến thuốc hạ sốt và các triệu chứng đã thuyên giảm. Tiếp tục đeo khẩu trang vừa vặn. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu có thắc mắc.
 • Xem thêm thông tin về du lịch.
 • Không đi đến những nơi không thể đeo khẩu trang, chẳng hạn như nhà hàng và một số phòng tập thể dục và tránh ăn uống khi ở cạnh người khác ở nhà và tại cơ quan cho đến khi kết thúc 10 ngày trọn vẹn sau ngày đầu tiên quý vị có triệu chứng.

Nếu một cá nhân có khả năng xét nghiệm và muốn xét nghiệm, thì cách tốt nhất là sử dụng xét nghiệm kháng nguyên1 vào cuối giai đoạn cô lập 5 ngày. Chỉ thu thập mẫu xét nghiệm nếu quý vị không sốt trong 24 giờ mà không cần dùng thuốc hạ sốt và các triệu chứng khác dần thuyên giảm (có thể bị mất vị giác và khứu giác trong nhiều tuần hoặc vài tháng sau khi hồi phục và không ảnh hưởng đến việc kết thúc cô lập). Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính, quý vị cần tiếp tục cô lập cho đến 10 ngày. Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính, quý vị có thể kết thúc cô lậpy nhưng vẫn cần đeo khẩu trang vừa vặn khi tiếp xúc với người khác ở nhà và nơi công cộng cho đến ngày 10. Làm theo theo các khuyến cáo khác về đeo khẩu trang và tránh đi du lịch như đã mô tả phía trên.

1Như đã lưu ý trong nhãn dán đối với các xét nghiệm kháng nghuyên không cần kê toaexternal icon: Kết quả âm tính chỉ nên được coi là giả định. Kết quả âm tính không loại trừ khả năng nhiễm SARS-CoV-2 và không dùng làm cơ sở duy nhất để quyết định điều trị hoặc quản lý bệnh nhân, bao gồm cả các quyết định kiểm soát nhiễm bệnh. Để đảm bảo kết quả chính xác nhất, chỉ nên sử dụng các xét nghiệm kháng nguyên hai lần trong khoảng thời gian ba ngày với ít nhất 24 giờ và không quá 48 giờ giữa các lần xét nghiệm.

Lưu ý rằng các khuyến nghị về việc chấm dứt cô lập không áp dụng cho những người bị COVID-19 vừa hoặc nặng hoặc có hệ miễn dịch bị suy giảm (suy giảm miễn dịch) Xem mục dưới đây để biết các khuyến nghị về thời điểm kết thúc cô lập đối với những nhóm người này.

Kết thúc cô lập đối với những người dương tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng

Nếu quý có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không thấy phát triệu chứng, hãy cô lập ít nhất 5 ngày. Ngày 0 là ngày xét nghiệm vi-rút dương tính của quý vị (tùy vào ngày quý vị xét nghiệm) và ngày 1 là ngày trọn vẹn đầu tiên sau khi quý vị lấy mẫu xét nghiệm bị dương tính. Qúy vị có thể phải cô lập sau 5 ngày trọn vẹn.

 • Nếu quý vị tiếp tục không thấy có triệu chứng nào, quý vị có thể kết thúc cô lập sau ít nhất 5 ngày.
 • Quý vị nên tiếp tục đeo khẩu trang vừa vặn khi tiếp xúc với những người khác tại nhà và nơi công cộng cho đến ngày 10 (ngày 6 đến ngày 10). Nếu không thể đeo khẩu trang khi ở cạnh những người khác, quý vị nên tiếp tục cô lập trong 10 ngày trọn vẹn. Tránh những người bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao, cũng như các cơ sở điều dưỡng và môi trường nguy cơ cao khác, cho đến khi đạt đủ ít nhất 10 ngày.
 • Nếu quý vị thấy có các triệu chứng sau khi xét nghiệm dương tính, khoảng thời gian cô lập 5 ngày phải bắt đầu lại từ đầu. Ngày 0 là ngày đầu tiên có các triệu chứng. Làm theo các khuyên nghị phía trên về kết thúc cô lập đối với những người mắc COVID-19 và có các triệu chứng.
 • Xem thêm thông tin về du lịch.
 • Không đi đến những nơi không thể đeo khẩu trang, chẳng hạn như nhà hàng và một số phòng tập thể dục và tránh ăn uống khi ở cạnh người khác ở nhà và tại cơ quan cho đến khi kết thúc 10 ngày sau ngày quý vị có xét nghiệm dương tính.

Nếu một cá nhân có tiếp cận được với xét nghiệm và muốn xét nghiệm, thì cách tốt nhất là sử dụng xét nghiệm kháng nguyên1 vào cuối giai đoạn cô lập 5 ngày. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính, quý vị cần tiếp tục cô lập cho đến 10 ngày. Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính, quý vị có thể kết thúc cô lập nhưng vẫn cần đeo khẩu trang vừa vặn khi tiếp xúc với người khác ở nhà và nơi công cộng cho đến ngày 10. Làm theo theo các khuyến cáo khác về đeo khẩu trang và tránh đi du lịch như đã mô tả phía trên.

1Như đã lưu ý trong nhãn dán đối với các xét nghiệm kháng nguyên được cho phép không cần kê toaexternal iconexternal icon: Kết quả âm tính chỉ nên được coi là giả định. Kết quả âm tính không loại trừ khả năng nhiễm SARS-CoV-2 và không dùng làm cơ sở duy nhất để quyết định điều trị hoặc quản lý bệnh nhân, bao gồm cả các quyết định kiểm soát nhiễm bệnh. Để đảm bảo kết quả chính xác nhất, chỉ nên sử dụng các xét nghiệm kháng nguyên hai lần trong khoảng thời gian ba ngày với ít nhất 24 giờ và không quá 48 giờ giữa các lần xét nghiệm.

Kết thúc cách ly đối với những người mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 hoặc có hệ miễn dịch bị suy yếu (suy giảm miễn dịch)

Những người mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 (bao gồm những người phải nhập viện hoặc buộc phải cần săn sóc đặc biệt hoặc cần hỗ trợ thở) và những người có hệ miễn dịch bị suy giảm có thể phải tự cô lập ở nhà lâu hơn. Họ có thể cần xét nghiệm vi-rút để xác định khi nào có thể tiếp xúc với mọi người. CDC khuyến nghị nên cô lập trong ít nhất 10 đến 20 ngày đối với những người mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 và đối với những người có hệ miễn dịch bị suy giảm. Tham khảo ý kiến từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để biết khi nào quý vị có thể tiếp xúc với mọi người.

Những người bị suy giảm miễn dịch nên nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ về khả năng giảm đáp ứng miễn dịch với vắc-xin ngừa COVID-19 và sự cần thiết phải tiếp tục tuân theo các biện pháp phòng ngừa hiện tại (bao gồm cả việc đeo khẩu trang vừa khớpở cách xa những người khác 6 feet mà họ không sống cùng và tránh đám đông cũng như không gian trong nhà kém thông gió) để bảo vệ bản thân khỏi COVID-19 cho đến khi được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ đưa ra lời khuyên khác. Những người tiếp xúc gần với những người bị suy giảm miễn dịch, bao gồm cả các thành viên trong gia đình cũng nên được khuyến khích tiêm tất cả liều vắc-xin ngừa COVID-19 được khuyến nghị để giúp bảo vệ những người này.

Cách ly tại những môi trường tập trung có nguy cơ cao

Đối với một số môi trường tập trung có nguy cơ lây truyền thứ cấp cao và những nơi không phù hợp để tập hợp mọi người (chẳng hạn như cơ sở cải huấn và giam giữ, nơi trú ẩn cho người vô gia cư và tàu du lịch), CDC khuyến nghị cư dân nên cô lập trong 10 ngày. Khi xảy ra thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, các cơ sở có thể xem xét rút ngắn thời gian cô lập cho nhân viên để đảm bảo hoạt động liên tục. Quyết định rút ngắn thời gian cô lập tại các cơ sở này phải được đưa ra sau khi tham vấn sở y tế tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc vùng lãnh thổ, và phải cân nhắc tới bối cảnh và đặc điểm của cơ sở đó. Hướng dẫn cụ thể cho từng loại cơ sở của CDC cung cấp các khuyến nghị bổ sung cho các cơ sở này.

Hướng dẫn này của CDC nhằm bổ sung chứ không thay thế cho những luật, quy tắc và quy định về sức khỏe và an toàn của liên bang, tiểu bang, địa phương, lãnh thổ và bộ lạc.

Khuyến nghị đối với các môi trường cụ thể

Những khuyến nghị này không áp dụng cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Để biết hướng dẫn cụ thể đối với các môi trường này, hãy xem

Hướng dẫn và khuyến cáo cụ thể bổ sung về các cơ sở đã có sẵn.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.